Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

khóa K20TH, K21TH, K7CH, K8CH, K9CH

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh thuộc diện tạm ngưng học, chưa tốt nghiệp khóa K20TH, K21TH, K7CH, K8CH, K9CH cụ thể như sau:

I. KHÓA K7C, K8C, K9C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Anh văn 1

11

45

Từ 04/12/2013 đến 10/01/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.101G1

Huỳnh Thị Tuyết

2.

Mạch điện 1

6

60

Từ 04/12/2013 đến 15/01/2014

Từ 07h00 thứ 7, CN

(5 tiết)

P.101G1

Huỳnh Tấn Khoa

3.

Nguyên lý Mac-Lênin 2

8

45

Từ 04/12/2013 đến 10/01/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.101G1

An Thị Hà

4.

Máy điện 1

9

45

Từ 04/12/2013 đến 10/01/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.102G1

Trần Đình Sơn

5.

Toán A2

11

45

Từ 04/12/2013 đến 10/01/2014

Từ 13h30 thứ 7, CN

(5 tiết)

P.101G1

Lê Thúy An

6.

Tin học 2

6

45

Từ 04/12/2013 đến 10/01/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.102G1

Nguyễn Thị Thái

7.

Vi mạch số

5

45

Từ 04/12/2013 đến 10/01/2014

Từ 13h30 thứ 7, CN

(5 tiết)

P.102G1

Bùi Phước Khánh

II. KHÓA K20T, K21T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Đo lường điện

7

45

Từ 04/12/2013 đến 10/01/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.103G1

Phan Xuân Tưởng

2.

PĐNMĐ2

5

60

Từ 04/12/2013 đến 13/12/2013

S:6h30-9h00

C:13h00-15h30

P.101G1

Trần Văn Lâm

3.

Thí nghiệm điện tử

5

40h

Từ 04/12/2013 đến 10/12/2013

S:7h00-11h30 C:13h30-17h00

P.TN điện tử

Bùi Ngọc quảng

4.

Kinh doanh điện năng

5

30

Từ 04/12/2013 đến 25/12/2013

Từ 13h30 thứ 7, CN

(5 tiết)

P.103G1

Trương Thành Lâm

5.

Lưới điện

7

60

Từ 04/12/2013 đến 13/12/2013

S:9h00-11h30

C:15h30-18h00

P.101G1

Nguyễn Hoàng Việt

6.

Vẽ điện

5

45

Từ 04/12/2013 đến 10/01/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.103G1

Lê Trương Thanh Bình

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Giáo viên giảng dạy các lớp chủ động cho HSSV thi kết thúc môn học sau khi đã hoàn thành khối lượng giảng dạy.