Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v tổ chức thi tốt nghiệp (lần 2) cho các khóa K7C, K6C, K4CHL, K20T, K19T, K3CnĐT "

Nhà trường đã ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) cho HSSV các khóa K7C, K6C, K4CHL, K20T, K19T, K3CnĐT (đăng tải trên Website của Trường). Đề nghị HSSV đăng ký thủ tục dự thi tốt nghiệp trước ngày 03/01/2014. Các trường hợp đăng ký chậm so với thời gian quy định, Nhà trường sẽ không giải quyết.

Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp (lần 2) gồm:

1. Đơn xin dự thi tốt nghiệp (ghi rõ họ và tên, lớp, hệ, ngành học, môn dự thi tốt nghiệp).

2. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương từ ngày ra trường đến thời điểm nộp đơn xin dự thi tốt nghiệp không vi phạm pháp luật.

3. Lệ phí dự thi tốt nghiệp:

- Lý thuyết: 200.000đ/môn

- Thực hành: 250.000đ/môn

Đề nghị các HSSV thực hiện đúng các nội dung Nhà trường đã quy định nêu trên.