Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch thực tập do nghỉ Tết dương lịch năm 2014

Để đảm bảo đúng tiến độ giảng dạy các môn thí nghiệm thực hành, Nhà trường thông báo cho các lớp học thí nghiệm thực hành trong thời gian từ ngày 30/12/2013 đến ngày 03/01/2014 học thêm Thứ Bảy ngày 04/01/2014 bù cho Thứ Tư ngày 01/01/2014 do nghỉ Tết dương lịch.

Đề nghị các Khoa giáo viên có liên quan và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.