Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Kế hoạch HSSV nghỉ tết Giáp Ngọ 2014

Theo tiến độ giảng dạy năm học 2013 – 2014 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung; Phòng Công tác HSSV thông báo một số nội dung cho học sinh, sinh viên (HSSV) hiện đang học tại trường thực hiện kế hoạch nghỉ tết Giáp Ngọ 2014 như sau:

1. Thời gian nghỉ tết Giáp Ngọ 2014: 03 tuần

Nghỉ từ ngày 19/01/2014 đến ngày 09/02/2014.

2. Một số nội dung các lớp phải thực hiện trước khi về nghỉ tết

2.1. Sơ kết học kỳ I, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ học tập và rèn luyện học kỳ II/2013-2014

- Lớp trưởng tổ chức họp lớp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ học tập, rèn luyện học kỳ II năm học 2013 – 2014;

- Đề nghị xét học bổng, trợ cấp xã hội cho HSSV trong lớp.

- Lớp trưởng nộp biên bản họp lớp, báo cáo sơ kết, sổ ký giấy xác nhận về Phòng Công tác HSSV cho cô Ánh (sau khi thông qua GVCN, nếu có).

2.2. Đối với HSSV đang ở nội trú

Thực hiện kế hoạch tổng vệ sinh phòng ở, hành lang và các khu vực xung quanh (theo kế hoạch của Phòng Công tác HSSV đã ban hành). Cắt điện, khóa van nước, đóng khóa cửa trước khi về; tư trang cá nhân có thể liên hệ với Đội Cờ đỏ để gửi.

HSSV phải bàn giao Phòng ở cho các thầy trực Quản sinh khi về nghỉ tết.

2.3. Đối với HSSV ở nội trú Học kỳ II năm học 2013 – 2014

- HSSV đã nộp phí nội trú năm học 2013 – 2014, Phòng Công tác HSSV bố trí theo phòng ở cũ;

- Đối với HSSV chưa đóng phí nội trú kỳ II, phải nộp ngay sau khi nghỉ tết vào. Những trường hợp đã ở từ đầu học kỳ II nhưng vào học ra ở ngoại trú không xin phép, Phòng Tài chính – Kế toán thu phí nội trú cả học kỳ.

- HSSV ngoại trú nên động viên nhau cùng vào ở nội trú theo lớp, theo bạn cùng sở thích để cùng nhau tổ chức, xây dựng phong trào học tập, rèn luyện, tự học tốt, đảm bảo đạt mục tiêu vì ngày mai lập nghiệp.

3. Những nội dung HSSV lưu ý thực hiện khi về nghỉ tết tại địa phương và vào lại trường học tập

3.1. Khi về nghỉ tết tại địa phương, HSSV phải

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương; khi tham gia giao thông bằng xe máy phải đảm bảo an toàn theo quy định;

- Thông báo với phụ huynh về các khoản tiền phải nộp học kỳ II/2013 – 2014;

- HSSV các lớp K10C, K22T còn thiếu các loại giấy tờ trong hồ sơ nhập học phải hoàn thiện để nộp bổ sung cho Nhà trường.

3.2. Sau khi nghỉ tết vào lại trường học tập, HSSV phải thực hiện

* Đến trường học tập đúng thời gian quy định: (HSSV theo dõi Lịch học trên Website Nhà trường);

* Nộp Học phí và kinh phí đào tạo học kỳ II năm học 2013 - 2014 tại Phòng Tài chính – Kế toán Nhà trường. Phòng Tài chính – Kế toán sẽ thu học phí, kinh phí đào tạo, phí nội trú (nếu HSSV ở nội trú) ngay từ những ngày đầu vào học kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật (8&9/02/2014), HSSV phải nộp ngay các khoản tiền để tránh mất mát hoặc chi tiêu cá nhân quá đà;

* Nộp bổ sung hồ sơ tại phòng Công tác HSSV (cô Phạm Thị Kim Ánh nhận).

Ghi chú: Yêu cầu Lớp trưởng phổ biến kịp thời cho HSSV trong lớp biết và triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này trước khi HSSV về nghỉ tết Giáp Ngọ 2014./.