Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH HỌC NGẮN HẠN

1. VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔ PHỎNG

- 18h30 các tối thứ 2, 4, 6 hằng tuần

- Bắt đầu từ ngày 17/02/2014

- Địa điểm: Phòng Thực tập Vận hành Nhà máy thủy điện

2. VẬN HÀNH TRẠM PHÂN PHỐI

- 7h00 các ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần

- Bắt đầu từ ngày 22/02/2014

- Địa điểm: Phòng Thực tập Trạm phân phối

3. VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY

- 7h00 các ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần

- Bắt đầu từ ngày 22/02/2014

- Địa điểm: Bãi lưới

GHI CHÚ: HSSV ĐĂNG KÝ DANH SÁCH TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN DẠY VÀO BUỔI ĐẦU TIÊN CỦA KHÓA HỌC.