Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

khóa K21TH, K8CH

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K21TH, K8CH cụ thể như sau:

I. KHÓA K8CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Lưới điện 2

21/27

45

Từ 20/2 đến 28/3/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.101G1

Trần Ngọc Hải

2.

Cảm biến đo lường

61/70

45

Từ 20/2 đến 28/3/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.205G2

Nguyễn Hữu Quỳnh Kha

3.

KT an toàn & VSCN

17/29

45

Từ 20/2 đến 28/3/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.101G1

Lê Việt Hùng

4.

Cung cấp điện 2

42/46

60

Từ 20/2 đến 08/4/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.102G1

Nguyễn Văn Lân

5.

Tiếng anh chuyên ngành

15/24

60

Từ 20/2 đến 08/4/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.101G1

Huỳnh Thị Tuyết

6.

Bảo vệ rơle

63/70

75

Từ 20/2 đến 13/4/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L1: P.102G1

L2: P.103G1

1. Huỳnh Thanh Tịnh

L1: K8CH1-5

2. Nguyễn Thị Ngọc Thư

L2: K8CH6-13

II. KHÓA K21TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Máy điện 2

19/40

45

Từ 20/2 đến 28/3/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.102G1

Trần Đình Sơn

2.

Lưới điện

13/31

60

Từ 20/2 đến 08/4/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.103G1

Ngô Văn Hưng

3.

PĐNMĐ

21/40

75

Từ 20/2 đến 13/4/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.104G1

Nguyễn Phú Thạch

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Các học sinh đăng ký học môn Kinh doanh điện năng, lưới điện khóa K21TH đến phòng Tài chính-Kế toán nộp thêm học phí học lại, hạn cuối là ngày 24/02/2014.