Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

khóa K10C

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K10C cụ thể như sau:

KHÓA K10C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vật lý 1

43/85

30

Từ 14/3 đến 07/4/2014

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.204G1

Nguyễn Tấn Xứng

2.

Nguyên lý Mac-Lênin1

34/76

30

Từ 12/4 đến 27/4/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

P.202G1

An Thị Hà

3.

Toán A1

27/64

45

Từ 14/3 đến 22/4/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

P.203G1

Lê Thúy An

4.

Hóa

34/66

45

Từ 14/3 đến 22/4/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

P.204G1

Nguyễn Thị Trang

5.

Điện tử cơ bản

52/117

60

Từ 14/3 đến 28/4/2014

Từ 07h00

thứ 7+CN (5 tiết)

P.206G1

Ngô Đình Vĩnh

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.