Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v cho HSSV nghỉ học nhân kỷ niệm các ngày Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10/03 ÂL, Giải phóng miền Nam 30/04, Quốc tế Lao động 01/05"

Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng Nhà trường tại cuộc họp giao ban ngày 05/04/2014, Phòng Đào tạo thông báo cho HSSV toàn trường nghỉ học nhân kỷ niệm các ngày Lễ như sau:

1. Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10/03 ÂL:

Nghỉ học ngày 09/04/2014. Các lớp học thí nghiệm thực hành học bù vào ngày 12/04/2014 theo TKB đã ban hành.

2. Giải phóng miền Nam 30/04, Quốc tế Lao động 01/05:

Nghỉ học từ ngày 30/04/2014 đến ngày 04/05/2014. Ngày 26/04/2014 học bù TKB ngày 02/05/2014.

Đề nghị các Khoa giáo viên và HSSV toàn trường lưu ý triển khai thực hiện.