Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỤC MIỀN TRUNG

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thông báo chiêu sinh các lớp Tin học trình độ B cấp tốc:

I. ĐĂNG KÝ:

1.Thời gian đăng ký: từ nay đến hết ngày 16/4/2014

2.Địa điểm đăng ký: Phòng Tổng hợp; Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

3.Học phí: Tin học B: 300.000đ/hv;

II. Kế hoạch học tập:

Khai giảng vào lúc 7h30 ngày 14/4/2014 tại phòng máy tính

(Tất cả các HSSV đã nộp tiền lưu ý đi học đúng thời gian trên . Mọi thắc mắc liên hệ Cô Phương phòng Tổng hợp để giải quyết)