Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH

"V/v triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K21T"

Để chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp của khoá K21T đạt kết quả tốt, Nhà trường thông báo cho các HSSV một số nội dung liên quan đến đợt thực tập như sau:

1. Thời gian thực tập: Từ ngày 12/05/2014 đến 04/07/2014

2. Thời gian tập trung: 08h00 ngày 12/05/2014

3. Địa điểm tập trung:

- HSSV thực tập tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng: Tập trung tại 35-Phan Đình Phùng-TP Đà Nẵng.

- HSSV thực tập tại Công ty Điện lực Quảng Nam: Tập trung tại 05-Trần Hưng đạo-TP Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam.

- HSSV thực tập tại Công ty lưới điện Cao thế miền Trung: Tập trung tại các Chi nhánh Cao thế các tỉnh (theo danh sách thực tập).

- HSSV tự liên hệ thực tập: Tập trung tại các địa điểm HSSV đã liên hệ.

4. Trang phục, nội quy:

- Mỗi HSSV chuẩn bị trang phục ở xưởng thực tập của Trường, bảng tên, giấy bút phục vụ cho quá trình thực tập, viết báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật, an toàn lao động tại đơn vị sản xuất.

5. Báo cáo thực tập:

Thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học viên sinh viên (có trên Website của Nhà trường: www.cdmt.vn).

6. Thời gian tập trung về trường:

- 09h00 ngày 07/07/2014, tất cả HSSV có mặt tại Trường (Hội trường G1) để nghe phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thực tập tốt nghiệp khoá K21T, đề nghị các đơn vị liên quan và HSSV triển khai thực hiện./.