Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Thông báo

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thông báo cho các sinh viên lớp K4ĐHL đến phòng Đào tạo để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Thời gian nhận: từ ngày 14/4/2014 đến ngày 25/4/2014.