Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Nhà trường thông báo cho tất cả HSSV thời gian cấp phát Chứng chỉ Ngoại ngữ B, Tin học B và Giấy chứng nhận các khóa đào tạo ngắn hạn cụ thể như sau:

Ngày

Thời gian

Lớp

17/4/2014

08h00 đến 11h00

Các lớp K9CH1, 3, 5, 7

14h00 đến 16h00

Các lớp K9CH 2, 4, 6, 8

18/4/2014

08h00 đến 11h00

Các lớp K9CH 11,13,15

14h00 đến 16h00

Các lớp K9CH 10,12,14,

22/4/2014

08h00 đến 11h00

Các lớp K9CH 16, K9CKNQ 1

14h00 đến 16h00

Các lớp K9CV, K9CKNQ 2

23/4/2014

08h00 đến 11h00

Các lớp K21TH 1, 3 ,

14h00 đến 16h00

Các lớp K21TH 2, 4,

24/4/2014

08h00 đến 11h00

Các lớp K21TH 5, 7

14h00 đến 16h00

Các lớp K21TH 6, 8

25/4/2014

08h00 đến 11h00

Cá lớp còn lại khóa K8, K20

Địa điểm: tại phòng Tổng hợp nhà trường (gặp Cô Phương), khi nhận chứng chỉ phải trình giấy CMND hoặc giấy phép lái xe (không được nhận thay).

Lưu ý: Đề nghị Lớp trưởng các lớp thông báo cụ thể cho HSSV lớp mình biết để tiến hành đến nhận đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nhà trường sẽ không giải quyết với các trường hợp chậm trễ.