Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa K8C, K21T"

Để chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp của khóa K8C, K21T đạt kết quả tốt, Phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể học sinh sinh viên khoá K8C, K21T tập trung tại Hội trường giảng đường G1 để nghe phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp. Lịch tập trung như sau:

K8CH1-8: 14h00 ngày 21/04/2014

K8CH9-13,K8CV1,2,CK,CN,CQ: 15h00 ngày 21/04/2014

K21TH1-8: 14h00 ngày 23/04/2014

Đề nghị các học sinh sinh viên tập trung đông đủ và đúng giờ.