Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại trong hè năm 2014 các học phần thiếu điểm

khóa K22TH, K9C, K10C

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K22TH, K9C, K10C cụ thể như sau:

I. KHÓA K10C+K9CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Toán A1

9/46

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 7h00

(3 tiết)

P.102G1

Lê Thúy An

2.

Hóa

10/48

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 9h00

(3 tiết)

P.102G1

Nguyễn Thị Trang

3.

Điện tử cơ bản

14/73

60

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 13h30

(4 tiết)

P.102G1

Bùi Ngọc Quảng

II. KHÓA K9CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tin học 2

9/52

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 7h00

(2 tiết)

P.101G1

Huỳnh Kim Tân

2.

Máy điện 1

15/33

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 8h15

(2 tiết)

P.101G1

Trần Đình Sơn

3.

Tiếng anh 1

15/48

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 10h00

(2 tiết)

P.101G1

Lại Thị Ngọc Trang

4.

Mạch điện 1

10/42

60

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 15h30

(3 tiết)

P.101G1

Doãn Bá Khưu

5.

Máy điện 2

9/35

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 13h00

(2 tiết)

P.101G1

Phan Xuân Tưởng

6.

Mạch điện 2

12/36

60

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 18h30

(3 tiết)

P.101G1

Nguyễn Văn Thu

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Giáo viên giảng dạy các lớp chủ động cho HSSV thi kết thúc môn học sau khi đã hoàn thành khối lượng giảng dạy.

- Các lớp của khóa K10C+K9C: Vật lý 1, Nguyên lý Mac-Lênin1, Vẽ điện; khóa K9C: Thiết bị khí cụ điện; khóa K22TH: Vật liệu điện, Anh văn 1, Mạch điện, Chính trị 1 không tổ chức học lại vì số lượng HSSV nộp học phí quá ít. Đề nghị HSSV đã nộp học phí học lại các lớp trên đến phòng Tài chính-Kế toán nhận lại học phí, hạn cuối là ngày 11/7/2014.