Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 04 Nguyễn Tất Thành – Hội An – Quảng Nam

THÔNG BÁO

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH NĂM 2014

Dự kiến điểm chuẩn các ngành tuyển sinh hệ cao đẳng năm 2014 bằng điểm sàn cao đẳng năm 2014 do Bộ giáo dục và đào tạo quy định