Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 04 Nguyễn Tất Thành – Hội An – Quảng Nam

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014

I-CAO ĐẲNG:

ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG2: BẰNG ĐIỂM SÀN

HỆ CAO ĐẲNG

NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI THI

CHỈ TIÊU

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

250

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A,A1

50

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1,D1

50

Kế toán

C340301

A,A1,D1

50

Tài chính – Ngân hang

C340201

A,A1,D1

50

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

50

II- TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: CHÍNH QUY: 400 CHỈ TIÊU

NGÀNH

XÉT TUYỂN

Hệ thống điện

Thí sinh tốt nghiệp THPT, Tốt nghiệp THCS

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Tin học ứng dụng

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

Kế toán doanh nghiệp

III- HỆ ĐÀO TẠO NGHỀ: CAO ĐẲNG: 125 CHỈ TIÊU, TRUNG CẤP: 270 CHỈ TIÊU

NGHỀ

XÉT TUYỂN

Điện công nghiệp

Thí sinh tốt nghiệp THPT, Tốt nghiệp THCS

QL, VH, SC Đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110KV trở xuống