Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Nhà trường thông báo cho tất cả HSSV thời gian cấp phát Chứng chỉ Ngoại ngữ B, Tin học B và Giấy chứng nhận các khóa đào tạo ngắn hạn cụ thể như sau:

Ngày

Thời gian

Lớp

26/8/2014

08h00 đến 11h00

Các lớp K10CH1, 3, 5

14h00 đến 16h00

Các lớp K10CH 2, 4, 6

29/8/2014

08h00 đến 11h00

Các lớp K10CH 7,9,11

14h00 đến 16h00

Các lớp K10CH 8,10,12

09/9/2014

08h00 đến 11h00

Các lớp K10CH 13,15

14h00 đến 16h00

Các lớp K10CH14, 16

10/9/2014

08h00 đến 11h00

Các lớp K10CV, K22TH 1

14h00 đến 16h00

Các lớp K10CK,N,Q, K22TH 2

11/9/2014

08h00 đến 11h00

Các lớp K22TH 3,5

14h00 đến 16h00

Các lớp K22TH 4,6

12/9/2014

08h00 đến 11h00

Cá lớp còn lại khóa K9, các lớp bổ sung

Địa điểm: tại phòng Tổng hợp nhà trường (gặp Cô Phương), khi nhận chứng chỉ phải trình giấy CMND hoặc giấy phép lái xe (không được nhận thay).

Lưu ý: Đề nghị Lớp trưởng các lớp thông báo cụ thể cho HSSV lớp mình biết để tiến hành đến nhận đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nhà trường sẽ không giải quyết với các trường hợp chậm trễ.