Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch học Giáo dục quốc phòng các lớp K10CH13-16,CV,CKNQ"

Để thuận lợi cho việc tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa K8C và các hoạt động của Nhà trường tại Hội trường G1, Phòng Đào tạo thông báo cho các lớp K10CH13-16,CV,CKNQ lịch nghỉ học Giáo dục quốc phòng và thời gian học bù như sau:

1. Lịch nghỉ học:

- 15 giờ ngày 26/8/2014 (GV hướng dẫn SV sắp xếp lại bàn ghế để chuẩn bị Lễ tốt nghiệp khóa K8C).

- Ngày 27,28/8/2014 (tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa K8C).

- 15 giờ ngày 29/8/2014 (GV hướng dẫn SV sắp xếp lại bàn ghế để chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm học).

2. Thời gian học bù:

- Các ngày 07,13,14/9/2014.

Đề nghị khoa KHCB và sinh viên các lớp trên lưu ý triển khai thực hiện.