Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm học kỳ II (2013-2014)

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K21TH, K22TH, K8C, K9C, K10C cụ thể như sau:

I. KHÓA K9C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vật liệu điện

31/39

30

Từ 18/9

đến 15/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

P.101G1

Nguyễn Đình Sương

2.

Lưới điện 1

12/15

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

P.102G1

Ngô Văn Hưng

3.

Cung cấp điện 1

37/41

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

P.101G1

Nguyễn Thị Ngọc Thư

1.

KT an toàn & VSCN

16/21

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

P.103G1

Nguyễn Hoàng Việt

4.

Vi mạch số

31/42

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

P.101G1

Nguyễn Việt Dũng

2.

Vi xử lý

25/30

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.102G1

Mai Thị Kim Liên

5.

Tiếng anh Chuyên ngành

49/57

30

Từ 18/9

đến 15/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P.101G1

Hà Thị Mỹ Nhung

3.

ĐL Cách mạng ĐCSVN

11/17

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P.101G1

An Thị Hà

6.

Đo lường điện

33/38

60

Từ 18/9

đến 01/11/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

P.102G1

Nguyễn Thị Thu Huyền

7.

Tài chính DN

6/7

60

Từ 18/9

đến 01/11/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

P.103G1

Nguyễn Thị Thu Hà

II. KHÓA K10C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Hóa đại cương

33/56

45

Từ 01/11

đến 07/12/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

P.103G1

Nguyễn Thị Trang

2.

Vật lý 2

26/48

30

Từ 18/9

đến 15/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P.103G1

Nguyễn Tấn Xứng

3.

Tin học 2

52/79

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

L1: P.104G1

L2: P.105G1

1. Huỳnh Kim Tân

L1: K10CH1-8,NKQ

2.Trần Ngọc Thi

L2: K10CH9-16

4.

NL Mac-Lênin 2

19/50

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

P.104G1

Nguyễn Thị Xuân Phong

5.

Toán A2

61/81

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P.104G1

Trần Lê Hương Ly

6.

Máy điện 1

101/135

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

L1: P.104G1

L2: P.105G1

L3: P.106G1

1. Doãn Bá Khưu

L1: K10CH1,10-16

2. Phan Xuân Tưởng

L2: K10CH2,3,5,6

3. Nguyễn Đình Sương

L3: K10CH4,7,8,9

7.

Tiếng Anh 1

45/66

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

P.106G1

Phạm Thị Thu Hà

8.

Mạch điện 1

101/127

60

Từ 18/9

đến 01/11/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

L1: P.105G1

L2: P.106G1

L3: P.107G1

1. Lê Công Hân

L1: K10CH1-5,7

2. Võ Thị Sương

L2: K10CH6,8,10,11,16

3. Trần Đình Sơn

L3:K10CH9,12,13,14,15

9.

Pháp luật

11/29

15

Từ 18/9

đến 02/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P.105G1

Phạm Ngọc Cơ

III. KHÓA K21T+K22T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Anh Văn 2

24/33

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

P.201G1

Lại Thị Ngọc Trang

2.

Máy điện 1

24/42

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P.106G1

Nguyễn Hữu Quỳnh Kha

3.

Khí cụ điện

25/36

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

P.107G1

Trần Đình Sơn

4.

KT Điện tử

12/22

45

Từ 27/10

đến 30/11/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

P.107G1

Lê Thị Oanh

5.

Đo lường điện

68/88

45

Từ 18/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

L1: P.201G1

L2: P.202G1

1. Trần Văn Minh

L1: K22TH1,2,K21TH

2. Phan Xuân Tưởng

L2: K22TH3-6

6.

KT cao áp

12/12

45

Từ 18/9

đến 31/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P. 107G1

Lê Thị Nhung

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Các lớp Bảo vệ rơle (K8CH), Chính trị 2 (K22TH) không tổ chức học lại vì số lượng HSSV nộp học phí quá ít. Đề nghị HSSV đã nộp học phí học lại các lớp trên đến phòng Tài chính-Kế toán nhận lại học phí, hạn cuối là ngày 30/9/2014.