Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


\

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (HỌC LẠI)

I. THI, KIỂM TRA LẦN 1:

1. KHOÁ K9C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật liệu điện

18h30

20/10/14

01 phòng G1

Tự luận

Lưới điện 1

18h30

03/11/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Cung cấp điện 1

18h30

06/11/14

01 phòng G1

Tự luận

KT an toàn & VSCN

07h00

01/11/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vi mạch số

18h30

05/11/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Vi xử lý

18h30

11/11/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tiếng anh Chuyên ngành

18h30

17/10/14

02 phòng G1

Bán trắc nghiệm (giấy)

ĐL Cách mạng ĐCSVN

18h30

04/11/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đo lường điện

07h00

09/11/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tài chính DN

18h30

05/11/14

01 phòng G1

Tự luận

2. KHÓA K10C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Hóa đại cương

07h00

07/12/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vật lý 2

07h00

18/10/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tin học 2

18h30

03/11/14

02 phòng G1

Tự luận

NL Mac-Lênin 2

18h30

04/11/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Toán A2

18h30

06/11/14

02 phòng G1

Tự luận

Máy điện 1

08h00

08/11/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tiếng Anh 1

13h30

09/11/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 1

18h30

11/11/14

04 phòng G1

Tự luận

Pháp luật

18h30

06/10/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

3. KHÓA KK21T+K22T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Anh Văn 2

07h00

02/11/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Máy điện 1

18h30

03/11/14

01 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

18h30

07/11/14

01 phòng G1

Tự luận

KT Điện tử

18h30

02/12/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đo lường điện

07h00

26/10/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

II. THI, KIỂM TRA LẦN 2:

1. KHOÁ K9C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật liệu điện

18h30

27/10/14

01 phòng G1

Tự luận

Lưới điện 1

18h30

10/11/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Cung cấp điện 1

18h30

13/11/14

01 phòng G1

Tự luận

KT an toàn & VSCN

07h00

08/11/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vi mạch số

18h30

12/11/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Vi xử lý

18h30

18/11/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tiếng anh Chuyên ngành

18h30

24/10/14

01 phòng G1

Bán trắc nghiệm (giấy)

ĐL Cách mạng ĐCSVN

18h30

14/11/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đo lường điện

07h00

16/11/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tài chính DN

18h30

11/11/14

01 phòng G1

Tự luận

2. KHÓA K10C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Hóa đại cương

07h00

14/12/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vật lý 2

07h00

25/10/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tin học 2

18h30

10/11/14

01 phòng G1

Tự luận

NL Mac-Lênin 2

18h30

12/11/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Toán A2

18h30

14/11/14

01 phòng G1

Tự luận

Máy điện 1

07h00

15/11/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tiếng Anh 1

08h00

16/11/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 1

18h30

18/11/14

04 phòng G1

Tự luận

Pháp luật

18h30

13/10/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

3. KHÓA KK21T+K22T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Anh Văn 2

17h15

10/11/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Máy điện 1

18h30

12/11/14

01 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

18h30

14/11/14

01 phòng G1

Tự luận

KT Điện tử

18h30

09/12/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đo lường điện

08h00

01/11/14

P. máy tính

Trắc nghiệm