Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2014-2015"

Để triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2014-2015 cho khóa K11C theo hệ thống tín chỉ, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên khoá K11C đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2014-2015 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Hướng dẫn đăng ký:

Xem hướng dẫn đăng ký theo hệ thống tín chỉ ở mục thông báo trên trang Web tinchi.cdmt.vn hoặc cdmt.vn:2014.

Để thuận tiện trong việc đăng ký, Phòng Đào tạo tổ chức hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên đăng ký tín chỉ theo thời gian như sau:

+ K11CH2,4,6,8,10,12,14: 08h00 ngày 09/12/2014 tại Hội trường G1.

+ K11CH1,3,5,7,9,11,13,CV: 14h00 ngày 09/12/2014 tại Hội trường G1.

II. Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/12/2014 đến 26/12/2014.

III. Thời gian học tập: Từ ngày 12/01/2015 đến 12/06/2015.

Đề nghị Lớp trưởng các lớp K11C thông báo đến từng sinh viên của lớp biết và thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.