Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v phổ biến kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp khóa K9C, K22T"


Để chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp đạt kết quả tốt, Phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể học sinh sinh viên khoá K9C, K22T tập trung tại phòng học 402-G3 (thay cho Hội trường giảng đường G1 trong văn bản đã ban hành) để nghe phổ biến kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp. Lịch tập trung như sau:

K9CH3,7,9,11,13,15,CK,CQ,K22TH3,5: 09h00 ngày 04/02/2015

K9CH4,6,8,12,14,16,K9CV,CN,K22TH2,6: 15h00 ngày 04/02/2015

K9CH1,2,5,10, K22TH1,4: 17h10 ngày 04/02/2015

Đề nghị các học sinh sinh viên tập trung đông đủ và đúng giờ.