Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v sinh viên khoá K9C,K22T đăng ký thực tập tốt nghiệp"

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên về việc tạo mối quan hệ và cơ hội tìm kiếm việc làm sau này, Phòng Đào tạo thông báo cho các sinh viên khoá K9C,K22T đăng ký thực tập tốt nghiệp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thực tập:

- Từ ngày 01/06/2015 đến 24/07/2015 (08 tuần).

2. Địa điểm đăng ký thực tập:

a. Địa điểm Nhà trường liên hệ:

- Các trạm biến áp 110kV thuộc Công ty lưới điện Cao thế miền Trung (mỗi lớp chỉ đăng ký 01 SV/01 trạm)

- Các Điện lực thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

- Các trung tâm viễn thông thuộc Viễn thông Quảng Nam

Sinh viên chỉ việc đăng ký vào danh sách, không được đến các đơn vị này làm ảnh hưởng hoạt động của đơn vị.

b. Địa điểm sinh viên tự liên hệ:

- Các Nhà máy điện.

- Các Trạm biến áp 110kV, 220kV (không thuộc Công ty lưới điện Cao thế miền Trung).

- Các Công ty Điện lực (không thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng).

- Các công ty, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối điện, các cơ sở sản xuất ngoài ngành điện…

- Các công ty bưu chính viễn thông, doanh nghiệp, ngân hàng …

Sinh viên làm đơn xin thực tập tốt nghiệp (theo mẫu) gửi đơn vị xin thực tập tốt nghiệp ký, đóng dấu.

3. Hướng dẫn đăng ký danh sách:

- Cột địa điểm đăng ký thực tập: Ghi tên cơ quan, đơn vị nơi sinh viên xin thực tập.

- Cột điện thoại: Ghi số điện thoại của sinh viên để Nhà trường liên hệ khi cần thiết.

- Cột ký tên: Mỗi sinh viên tự ký tên xác nhận đã đăng ký, không ký thay.

- Cột tự liên hệ: Đánh dấu x vào cột này đối với các địa điểm thực tập sinh viên tự liên hệ.

- Cột chức vụ: Ghi chức danh cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

5. Thời hạn nộp danh sách, đơn xin thực tập tốt nghiệp:

- Lớp trưởng nộp danh sách đăng ký thực tập và đơn xin thực tập tốt nghiệp có xác nhận của đơn vị thực tập về phòng Đào tạo trước ngày 06/03/2015.


Download: -DON XIN THUC TAP K9C.doc

                  -DON XIN THUC TAP K22T.doc