Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại khóa K9C,K10C,K22T,K23T

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

Căn cứ quyết định số 656/QĐ-CĐMT ngày 24/6/2014 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, học và thi lại;

Trên cơ sở thống kê số lượng HSSV khóa K9C, K10C, K22T, K23T còn thiếu điểm các môn học;

Nay phòng Đào tạo thông báo:

- Dự kiến lịch học lại các môn học bắt đầu học từ ngày 16/3/2015 đính kèm thông báo này.

- Trước ngày 10/3/2015 (thứ ba), các HSSV thiếu điểm các môn học đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp lệ phí học lại. Sau thời gian trên, HSSV chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại.

- Một số môn học có số lượng HSSV thiếu điểm ít không thể mở lớp học lại được, đề nghị các HSSV theo dõi thời khóa biểu các lớp chính khóa để làm thủ tục đăng ký học lại theo hình thức học ghép với các lớp chính khóa.

- HSSV phải theo dõi lịch học để đăng ký lịch học không được trùng.

- Thông tin lịch học có trên website: cdmt.vn.

Đề nghị cán bộ lớp khóa K9C, K10C, K22T, K23T thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện./.


DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỌC KỲ 1 (2014-2015)

(Kèm theo thông báo số: /TB-CĐMT ngày /02/2015)

I. KHÓA K9C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Đo lường cảm biến

25

30

Từ 14/3

đến 26/4/2015

Từ 18h30

thứ 2,4 (3 tiết)

2.

Lưới điện 2

27

45

Từ 14/3

đến 26/4/2015

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

3.

PLC

32

45

Từ 14/3

đến 26/4/2015

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

4.

Cung cấp điện 2

44

45

Từ 14/3

đến 26/4/2015

Từ 13h30

thứ 7+CN (4 tiết)

5.

Bảo vệ rơle

78

60

Từ 14/3

đến 26/4/2015

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

II. KHÓA K10C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Tư tưởng HCM

45

30

Từ 16/3

đến 24/5/2015

Từ 7h00

thứ 7+CN (2 tiết)

2.

Máy điện 2

72

45

Từ 16/3

đến 19/4/2015

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

3.

Tiếng anh 2

99

45

Từ 16/3

đến 19/4/2015

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

4.

Thiết bị điện

64

45

Từ 20/4

đến 24/5/2015

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

5.

Ngắn mạch

27

45

Từ 20/4

đến 24/5/2015

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

6.

Mạch điện 2

135

60

Từ 16/3

đến 24/5/2015

Từ 8h30

thứ 7+CN (4 tiết)

III. KHÓA K22T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Máy điện 2

49

45

Từ 16/3

đến 26/4/2015

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

2.

Kỹ thuật cao áp

26

30

Từ 17/4

đến 29/4/2015

Từ 7h00

thứ 7+CN (3 tiết)

và từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

3.

Lưới điện

29

60

Từ 16/3

đến 26/4/2015

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

4.

PĐNMĐ

33

75

Từ 16/3

đến 18/4/2015

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

và từ 18h30 thứ 2,4 (3 tiết)

IV. KHÓA K23T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Anh văn

27

45

Từ 16/3

đến 20/4/2015

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

2.

Mạch điện

42

75

Từ 16/3

đến 18/5/2015

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)