Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỤC MIỀN TRUNG

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỚP HỌC

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn như sau:

I. Tên khóa học:

1. AutoCAD nâng cao.

2. Thiết kế Wed

3. Quản trị mạng

4. Đồ họa trên Adobe Photoshop

5. Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính

Học phí : 300.000 đ/hv

5. Tiếng anh giao tiếp(Có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy)

6. Tiếng anh du lịch(Có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy)

Học phí: 400.000đ/hv

II. Kế hoạch học tập:

Lịch học: Học vào các buổi tối 2,4,6 hoặc 3,5,7 hàng tuần

Vào lúc: Từ ngày 02/03/2015 đến hết ngày 14/03/2015

Thời gian học: 3 tháng

III. Đăng ký:

Các em HSSV đăng ký nhập học ở phòng Tổng hợp (Cô Phương) hoặc Khoa khoa học cơ bản

Sau khi kết thúc khóa học nhà Trường sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học./.