Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm học kỳ I (2014-2015)

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K9C, K10C, K22T, K23T cụ thể như sau:

I. KHÓA K9C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Đo lường cảm biến

16

30

Từ 14/3

đến 26/4/2015

Từ 18h30

thứ 2,4 (3 tiết)

P102.G1

Nguyễn Hữu Quỳnh Kha

2.

Lưới điện 2

15

45

Từ 14/3

đến 26/4/2015

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

P103.G1

Ngô Văn Hưng

3.

PLC

20

45

Từ 14/3

đến 26/4/2015

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P102.G1

Bùi Ngọc Quảng

4.

Cung cấp điện 2

32

45

Từ 14/3

đến 26/4/2015

Từ 13h30

thứ 7+CN

(4 tiết)

P102.G1

Nguyễn Thị Ngọc Thư

5.

Bảo vệ rơle

63

60

Từ 14/3

đến 26/4/2015

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L1: P102.G1

L2: P103.G1

1. Huỳnh Thanh Tịnh

L1: K9CH1-11

2. Dương Tấn Hưng

L2: K9CH12-16

6.

Xử lý số tín hiệu

2

23

Từ 14/3

đến 26/4/2015

Từ 7h00

thứ 7+CN

(4 tiết)

P104.G1

Mai Thị Kim Liên

II. KHÓA K10C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tư tưởng HCM

24

30

Từ 16/3

đến 24/5/2015

Từ 7h00

thứ 7+CN (2 tiết)

P105.G1

An Thị Hà

2.

Máy điện 2

45

45

Từ 16/3

đến 19/4/2015

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P103.G1

Doãn Bá Khưu

3.

Tiếng anh 2

70

45

Từ 16/3

đến 19/4/2015

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

L1: P104.G1

L2: P105.G1

1. Phạm Thị Thu Hà

L1: K10CH1-6

2. Hà Thị Mỹ Nhung

L2: K10CH7-16,CV

4.

Thiết bị điện

38

45

Từ 20/4

đến 24/5/2015

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P104.G1

Phan Xuân Tưởng

5.

Ngắn mạch

10

45

Từ 20/4

đến 24/5/2015

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

P106.G1

Nguyễn Phú Thạch

6.

Mạch điện 2

90

60

Từ 16/3

đến 24/5/2015

Từ 8h30

thứ 7+CN (4 tiết)

L1:P106.G1

L2:P107.G1

L3:P201.G1

1. Huỳnh Tấn Khoa

L1: K10CH1-6

2. Lê Tự Duy Phong

L2: K10CH7,11-16

3. Nguyễn Văn Thu

L3: K10CH8-10

III. KHÓA K22T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Máy điện 2

35

45

Từ 16/3

đến 26/4/2015

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P105.G1

Trần Đình Sơn

2.

Kỹ thuật cao áp

10

30

Từ 17/4

đến 29/4/2015

Từ 7h00

thứ 7+CN (3 tiết)

và từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

P202.G1

Lê Thị Nhung

3.

Lưới điện

22

60

Từ 16/3

đến 26/4/2015

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

P103.G1

Lê Việt Hùng

4.

PĐNMĐ

23

75

Từ 16/3

đến 18/4/2015

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

và từ 18h30 thứ 2,4 (3 tiết)

P203.G1

Trần Ngọc Hải

IV. KHÓA K23T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Anh văn

13

45

Từ 16/3

đến 20/4/2015

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P106.G1

Lại Thị Ngọc Trang

2.

Mạch điện

25

75

Từ 16/3

đến 18/5/2015

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

P106.G1

Phan Xuân Tưởng

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.