Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO KHAI GIẢNG 
LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP
(Khóa học có sự tham gia giảng dạy 
của giáo viên người nước ngoài)
   
- THỜI GIAN: 18h - Thứ 5 ngày 19/3/2015
- ĐỊA ĐIỂM: Phòng 105 Giảng đường G1
- Đ/c liên hệ: Khoa Bồi dưỡng nâng cao 
         Tell: 05106548879
            Mobile: 0935212449