Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh lịch học, lịch làm việc nhân kỷ niệm các ngày Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10/03 ÂL, Giải phóng miền Nam 30/04, Quốc tế Lao động 01/05"

Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng Nhà trường tại cuộc họp giao ban ngày 28/03/2015, Phòng Đào tạo thông báo cho HSSV toàn trường nghỉ học, cán bộ viên chức nghỉ làm việc từ ngày 26/04/2015 đến hết ngày 03/05/2015 nhân kỷ niệm các ngày Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10/03 ÂL, Giải phóng miền Nam 30/04, Quốc tế Lao động 01/05. Lịch học bù, làm bù như sau:

- Ngày 25/04/2015 học bù, làm bù ngày 27/04/2015.

- Ngày 09/05/2015 học bù, làm bù ngày 29/04/2015.

Đề nghị cán bộ viên chức và HSSV toàn trường lưu ý triển khai thực hiện.