Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại khóa K9C,K10C,K22T,K23T

Trên cơ sở thống kê số lượng HSSV khóa K9C, K10C, K22T, K23T còn thiếu điểm các môn học trong học kỳ I & học kỳ II. Nhằm tạo điều kiện cho HSSV các khóa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đúng thời hạn, nay phòng Đào tạo thông báo:

- Dự kiến tổ chức học lại các môn học trong học kỳ I & học kỳ II các khóa trên từ ngày 18/5/2015 đến ngày 31/5/2015 (thời khóa biểu HSSV xem trên website trường vào ngày 15/5/2015).

- Trước 16h30 ngày 12/5/2015 (thứ ba), các HSSV thiếu điểm các môn học trong học kỳ I & học kỳ II đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp lệ phí học lại. Sau thời gian trên, HSSV chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại.

Đề nghị cán bộ lớp khóa K9C, K10C, K22T, K23T thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và thực hiện đúng thời gian quy định của Nhà trường./.