Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa K9C, K22T"

Để chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp đạt kết quả tốt, Phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể học sinh sinh viên khoá K9C, K22T tập trung tại Hội trường giảng đường G1 để nghe phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp. Lịch tập trung như sau:

K9CH1-6: 08h00 ngày 12/05/2015

K9CH7-12: 09h00 ngày 12/05/2015

K9CH13-16,CV,CK,CN,CQ: 10h00 ngày 12/05/2015

K22TH1-6: 14h00 ngày 12/05/2015

Đề nghị các học sinh sinh viên tập trung đông đủ và đúng giờ.