Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K9C, K10C, K22T cụ thể như sau:

I. KHÓA K9C+K10C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM NỘP HP

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tiếng anh chuyên ngành 2

2

15

Từ 18/5

đến 31/5/2015

Từ 07h00

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P104.G1

Huỳnh Thị Tuyết

2.

Vật lý 1

7

15

Từ 18/5

đến 31/5/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P104.G1

Nguyễn Tấn Xứng

3.

NL Mac-Lênin 1

10

23

Từ 18/5

đến 31/5/2015

Từ 18h00

thứ 2,4,6

(4 tiết)

P104.G1

Nguyễn Thị Xuân Phong

4.

Tin học 2

6

23

Từ 18/5

đến 31/5/2015

Từ 09h15

thứ 2,5,6

(3 tiết)

Và từ 18h30 CN (3 tiết)

P104.G1

Huỳnh Kim Tân

5.

Máy điện 1

16

23

Từ 18/5

đến 31/5/2015

Từ 13h30 thứ 7+CN (4 tiết)

Và 18h30 thứ 2,4 (2 tiết)

P102.G1

Nguyễn Hữu Quỳnh Kha

6.

Tiếng anh 1

4

23

Từ 18/5

đến 31/5/2015

Từ 18h00

thứ 2,4,6

(4 tiết)

P105.G1

Lại Thị Ngọc Trang

7.

Mạch điện 1

10

30

Từ 18/5

đến 31/5/2015

Từ 07h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

Và 18h30 thứ 3,5 (3 tiết)

P103.G1

Doãn Bá Khưu

II. KHÓA K22TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS NỘP HP/ THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Chính trị 1

1

15

Từ 18/5

đến 31/5/2015

Từ 07h00

thứ 2,4,6 (3 tiết)

P102.G1

Lê Văn Nhơn

2.

Vật liệu điện

8

15

Từ 18/5

đến 31/5/2015

Từ 07h00

thứ 2,4,6 (3 tiết)

P103.G1

Nguyễn Đình Sương

Ghi chú:

- Các lớp khác Nhà trường không tổ chức được do số lượng HSSV nộp lệ phí học lại quá ít. Đề nghị các HSSV đã đóng lệ phí nhưng không có lớp học đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại lệ phí. Thời gian nhận: đến hết ngày 29/5/2015.

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Các Khoa chủ động tổ chức thi kết thúc học phần cho HSSV các lớp trên sau khi Giáo viên hoàn thành khối lượng giảng dạy. Giáo viên cập nhật kết quả học tập vào phần mềm Quản lý đào tạo và gửi kết quả học tập về phòng Đào tạo trước ngày 27/7/2015.