Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm hè 2015

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại trong hè năm 2015các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K10C cụ thể như sau:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM NỘP HP

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Toán A2

6

45

Từ 13/7

đến 31/7/2015

Từ 07h00

thứ 2 đến thứ 6

(3 tiết)

P101.G1

Lê Thúy An

2.

Điện tử cơ bản

11

60

Từ 13/7

đến 31/7/2015

Từ 07h00

thứ 2 đến thứ 6

(4 tiết)

P102.G1

Mai Thị Kim Liên

Ghi chú:

- Các lớp khác Nhà trường không tổ chức được do số lượng HSSV nộp lệ phí học lại quá ít. Đề nghị các HSSV đã đóng lệ phí nhưng không có lớp học đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại lệ phí. Thời gian nhận: đến hết ngày 24/7/2015.

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Các Khoa chủ động tổ chức thi kết thúc học phần cho HSSV các lớp trên sau khi Giáo viên hoàn thành khối lượng giảng dạy. Giáo viên cập nhật kết quả học tập vào phần mềm Quản lý đào tạo và gửi kết quả học tập về phòng Đào tạo theo quy định.