Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v kế hoạch nộp tiền học phí theo tín chỉ học kỳ I năm học 2015- 2016

Kính gửi: Các lớp K11C

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-CĐMT ngày 15/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc quy định thu học phí, kinh phí đào tạo và phí ở nội trú;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-CĐMT ngày 7/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về mức thu học phí theo tín chỉ.

Nay Nhà trường thông báo đến học sinh, sinh viên (HSSV) về kế hoạch nộp học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

1. HSSV nộp tại Phòng Tài chính - Kế toán của Trường:

Từ ngày 10/8 đến 07/9/2015

Thời gian

Các lớp

Sáng

K11CH1,3,5,7,9,11,13,CV

Chiều

K11CH2,4,6,8,10,12

2. Nộp qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Số tài khoản: 10 201 0000 560 719 tại Ngân hàng Công thương Hội An

Nội dung gửi: ghi rõ họ tên, lớp của HSSV và nộp học phí HK1 2015-2016.

Yêu cầu Lớp trưởng phổ biến đến từng HSSV thực hiện đúng nội dung thông báo./.