Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K9C, K22T cụ thể như sau:

I. KHÓA K9C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM NỘP HP

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vật lý 1

1

30

Từ 10/8

đến 06/9/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P101.G1

Nguyễn Tấn Xứng

2.

KT cao áp

6

30

Từ 10/8

đến 06/9/2015

Từ 7h30

thứ 7,CN

(4 tiết)

P101.G1

Ngô Văn Hưng

3.

Thí nghiệm điện tử

2

40h

Từ 10/8

đến 13/9/2015

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 giờ)

P. TN

ĐTCB

Bùi Ngọc Quảng

4.

Tin học ứng dụng

4

45

Từ 10/8

đến 20/9/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P102.G1

Nguyễn Văn Thu

II. KHÓA K22TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS NỘP HP/ THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tin học

5

45

Từ 10/8

đến 20/9/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P102.G1

Huỳnh Kim Tân

2.

Kỹ năng giao tiếp

1

30

Từ 10/8

đến 06/9/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P104.G1

Tôn Thất Dũng

3.

Vẽ điện

3

45

Từ 10/8

đến 20/9/2015

Từ 07h00

thứ 6,7,CN

(3 tiết)

P102.G1

Lê Thị Hương Lâm

III. KHÓA K9C+K22T

TT

MÔN HỌC

SL HS NỘP HP/ THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tự động hóa

23

30

Từ 10/8

đến 06/9/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P101.G1

Nguyễn Phú Thạch

2.

TN mạch điện

6

40h

Từ 10/8

đến 13/9/2015

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 giờ)

P. TN

mạch điện

Phan Xuân Tưởng

3.

Bảo vệ rơle

13

60

Từ 10/8

đến 20/9/2015

Từ 7h30

thứ 7,CN

(5 tiết)

P103.G1

Dương Tấn Hưng

Ghi chú:

- Các lớp khác Nhà trường không tổ chức được do số lượng HSSV nộp lệ phí học lại quá ít. Đề nghị các HSSV đã đóng lệ phí nhưng không có lớp học đến phòng Tài chính-Kế toán nhận lại lệ phí để nộp học ghép với các khóa sau. Thời gian nhận: đến hết ngày 20/8/2015.

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.