Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch thực tập lớp K10CH12"

Để tạo điều kiện cho giáo viên phối hợp với Công ty Điện lực Đăk Lăk thi nâng bậc từ ngày 25/8/2015 đến 26/8/2015, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập của lớp K10CH12 như sau:

Môn học

Lịch theo TKB đã ban hành

Lịch hiệu chỉnh

TT TN thiết bị điện

24/08-28/08

30/11-04/12

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên lớp K10CH12 triển khai thực hiện.