Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét học tiếp, tạm ngưng học, thôi học năm học 2015-2016 cụ thể (đính kèm file excel).

Phòng Đào tạo thông báo cho các HSSV tạm ngưng học năm học 2014-2015 được học tiếp trong năm học 2015-2016 khẩn trương nộp 02 đơn (gồm đơn xin tiếp tục học và đơn xác nhận không vi phạm pháp luật có xác nhận của địa phương) về phòng Đào tạo trước ngày 04/9/2015 để được bố trí lớp học.

Mọi vướng mắc về kết quả xét học tiếp, tạm ngưng học, thôi học năm học 2015-2016 HSSV liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để được giải đáp.