Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH THI HỌC LẠI K9C, K22T – NĂM 2015


I. THI, KIỂM TRA LẦN 1:

1. KHOÁ K9C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật lý 1

17h15

07/09/15

P. máy tính

Trắc nghiệm

Kỹ thuật cao áp

17h15

08/09/15

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tin học ứng dụng

17h15

21/09/15

P. máy tính

Thực hành

2. KHÓA K22T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học

17h15

22/09/15

P. máy tính

Thực hành

Kỹ năng giao tiếp

17h15

07/09/15

01 phòng G1

Tự luận

Vẽ điện

17h15

23/09/15

P. máy tính

Thực hành

3. KHÓA K9C+K22T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tự động hóa

17h15

09/09/15

01 phòng G1

Tự luận

Bảo vệ rơle

18h30

22/09/15

01 phòng G1

Tự luận

II. THI, KIỂM TRA LẦN 2:

1. KHOÁ K9C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật lý 1

17h15

14/09/15

P. máy tính

Trắc nghiệm

Kỹ thuật cao áp

17h15

15/09/15

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tin học ứng dụng

17h15

28/09/15

P. máy tính

Thực hành

2. KHÓA K22T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học

17h15

29/09/15

P. máy tính

Thực hành

Kỹ năng giao tiếp

17h15

14/09/15

01 phòng G1

Tự luận

Vẽ điện

17h15

30/09/15

P. máy tính

Thực hành

3. KHÓA K9C+K22T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tự động hóa

17h15

16/09/15

01 phòng G1

Tự luận

Bảo vệ rơle

18h30

29/09/15

01 phòng G1

Tự luận