Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM 2015

Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thông báo kế hoạch công tác tổ chức tuyển sinh liên thông cao đẳng như sau:

1. Phụ đạo, ôn thi:

Sáng ngày 19/9/2015: Môn: Tiếng Anh

Chiều ngày 19/9/2015: Môn: Mạch điện

Sáng ngày 20/9/2015: Môn Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

Mỗi buổi 4 tiết, buổi sang bắt đầu từ: 7h30, buổi chiều bắt đầu từ: 13h30, học tại phòng 101G1, thí sinh nên đi dự đông đủ, không đóng lệ phí ôn thi.

           2. Phổ biến quy chế thi, lịch thi, phát giấy báo thi, hiệu chỉnh các sai sót:

Thời gian: 14h00 ngày 21/9/2015

Địa điểm: Hội trường G1

3. Công tác tổ chức thi:

Thi môn Anh văn: Bắt đầu 7h00 ngày 22/9/2015

Thi môn Mạch điện: Bắt đầu 13h00 ngày 22/9/2015

Thi môn Phần điện trong NMĐ và TBA: Bắt đầu 7h00 ngày 23/9/2015

Địa điểm: Tầng 4 giảng đường G2

      4- Phát giấy báo nhập học, báo cáo kết quả trúng tuyển: Ngày 26/9/2015

            5- Nhập học: 08h ngày 02/10/2015