Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201


CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Phòng Thực Tập MÔ Phỏng Hệ Thống Điện

Bộ mô phỏng hệ thống điện là một thiết bị thử nghiệm tương tự như hệ thống điện thực tế.

Bộ thí nghiệm bao gồm 5 phần chính: Nhà máy điện ( máy phát) , hệ thống điện ( nguồn ngoài) ; hệ thống truyền tải và phân phối, trạm phân phối, tải ( R,L,C)

Hệ thống này được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và giảng dạy cho các kỹ sư, kỹ thuật viên, giáo viên cũng như sinh viên đang học về Vận hành h ệ thống điện, Nhà máy điện, truyền tải điện, bảo vệ rơ le. Đặc biệt thiết bị có thể tính toán được dữ liệu cho việc cài đặt bảo vệ rơ le. phối hợp bảo vệ toàn bộ hệ thống ( máy phát- đường dây- trạm biến áp) dưới sựu kiểm soát của máy tính.