Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201


CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Phòng Thí nghiệm Rơ le

Được trang bị tất cả các chủng loại rơle như: rơle điện từ, rơ le điện tử, rơ le kỹ thuật số được sản xuất bởi các nước tiên tiến trên thế giới.

Các rơ le này không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản của bảo vệ rơle, mà còn có khả năng giải quyết một cách thông minh quan hệ giữa các thông số đo lường. Các rơ le kỹ thuật số có bộ nhớ riêng để lưu trữ các thông số và bản tin sự cố chẳng hạn như : thời gian sự cố, dòng điện ngắn mạch , pha xảy ra sự cố và xác định vị trí sự cố.

Những trang thiết bị này đáp ứng nhu cầu thực tế trong sản xuất của các nhà máy điện và các trạm phân phối hiện đại