Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201


CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Phòng Thí nghiệm thiết bị điện

Giúp cho sinh viên củng cố lý thuyết môn học thí nghiệm thiết bị điện, đồng thời luyện tập khả năng và thực hành hiệu chỉnh, thí nghiệm các dụng cụ đo điện , máy điện , thiết bị điện , bảo vệ rơ le cũng như các công cụ công nghệ cao ( như các rơle kỹ thuật số , đồng hồ kỹ thuật số)

Ngoài ra phòng thí nghiệm còn được trang bị thêm các thiết số hoá và đồng bộ hiện