Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201


CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Phòng Thí nghiệm đo lường điện

Được trang thiết bị đầy đủ cho các thí nghiệm cơ bản như đo lường các thông số mạch điện, dòng điện, điện áp, công suất, hệ số công suất, tần số ...

Đặc biệt, phòng thí nghiệm đo lường còn được trang bị một số thiết bị và dụng đo có thể thực hiện các phép đo giá trị tức thời với giải đo rộng, đo sóng hài. Các thiết bị giám sát chất lượng điện năng.