Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201


CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Phòng Thí nghiệm máy điện

Phòng thí nghiệm này được trang bị tất cả các loại máy điện và các thiết bị đo lường kỹ thuật số.

Phòng thí nghiệm được sử dụng không chỉ đối với môn học máy điện mà còn cho các môn học có liên quan khác như môn Thiết bị điện, Chế độ quá độ, Ngắn mạch …

Các thiết bị này được kết nối với máy tính để thực hiện tất cả các thí nghiệm trong một thời gian ngắn với độ chính xác cao.