Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K10C, K11C, K23T cụ thể như sau:

I. KHÓA K10CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS nộp HP

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Lưới điện 1

34

45

Từ 02/11

đến 06/12/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

P101.G1

Lê Thị Nhung

2

Cung cấp điện 1

65

45

Từ 21/9

đến 01/11/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

L1: P101.G1

L2: P104.G1

1. Huỳnh Thanh Tịnh

L1: K10CH1-5

2. Trần Ngọc Hải

L2: K10CH6-16

3

KT an toàn &VSCN

65

30

Từ 21/9

đến 18/10/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P101.G1

L2: P105.G1

1. Nguyễn Hoàng Việt

L1: K10CH1-9

2. Lê Việt Hùng

L2: K10CH10-16

4

Vi mạch số

51

45

Từ 21/9

đến 01/11/2015

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

L1: P101.G1

L2: P105.G1

1. Nguyễn Việt Dũng

L1: K10CH1-6

2. Nguyễn Mạnh Hùng

L2: K10CH7-16

5

Vi xử lý

61

30

Từ 21/9

đến 18/10/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P101.G1

L2: P106.G1

1. Mai Thị Kim Liên

L1: K10CH1-4,6,7

2. Nguyễn Thị Thu Thảo

L2: K10CH5,8-16

6

Đường lối CMĐCSVN

11

45

Từ 19/10

đến 22/11/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P101.G1

Nguyễn Thị Xuân Phong

7

Đo lường điện

28

45

Từ 19/10

đến 22/11/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P101.G1

Nguyễn Hữu Quỳnh Kha

II. KHÓA K11C:

TT

MÔN HỌC

SL HS nộp HP

SỐ TC

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Pháp luật

29

1

Từ 21/9

đến 18/10/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

P102.G1

Phạm Ngọc Cơ

2

Tin học 2

46

3

Từ 21/9

đến 01/11/2015

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

L1: P102.G1

L2: P103.G1

1. Huỳnh Thị Hiệp

L1: K11CH1-5

2. Huỳnh Kim Tân

L2:K11CH6-14,

K10CH, K9CH

3

NL Mac-Lênin 2

25

3

Từ 02/11

đến 06/12/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P102.G1

An Thị Hà

4

Toán A2

32

2

Từ 02/11

đến 29/11/2015

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

P101.G1

Lê Thúy An

5

Tiếng anh 1

84

3

Từ 21/9

đến 01/11/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P102.G1

L2: P103.G1

1. Phạm Thị Thu Hà

L1: K11CH1-7,9

2. Lại Thị Ngọc Trang

L2: K11CH8,10-14,CV

K10CH, K9CH

6

Máy điện 1

128

3

Từ 21/9

đến 01/11/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P102.G1

L2: P103.G1

L3: P104.G1

1. Phan Xuân Tưởng

L1: K11CH1-3

2. Doãn Bá Khưu

L2: K11CH4-8,K10CH

3. Nguyễn Đình Sương

L3: K11CH9-14

7

Mạch điện 1

172

4

Từ 05/10

đến 29/11/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

L1: P105.G1

L2: P106.G1

L3: P107.G1

L4: P201.G1

1. Huỳnh Tấn Khoa

L1: K11CH1-3,

K10CH, K9CH

2. Trần Đình Sơn

L2: K11CH4-7

3. Võ Thị Sương

L3: K11CH8,9,11,12

4. Lê Công Hân

L4: K11CH10,13,14

III. KHÓA K23TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS nộp HP

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Kỹ năng giao tiếp

4

30

Từ 02/11

đến 29/11/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P103.G1

Tôn Thất Dũng

2

KT điện tử

4

30

Từ 02/11

đến 29/11/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P102.G1

Bùi Ngọc Quảng

3

Chính trị 2

9

45

Từ 21/9

đến 01/11/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

P103.G1

Lê Văn Nhơn

4

Anh văn 2

18

45

Từ 21/9

đến 01/11/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P105.G1

Lại Thị Ngọc Trang

5

Máy điện 1

8

45

Từ 02/11

đến 13/12/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

P102.G1

Bùi Thị Hạnh Tiên

6

Khí cụ điện

16

45

Từ 21/9

đến 01/11/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P104.G1

Nguyễn Tiến Phong

7

Đo lường điện

24

45

Từ 21/9

đến 01/11/2015

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

P104.G1

Trần Văn Minh

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.