Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH THI TUYỂN

Lớp Vận hành Trạm biến áp 110kV Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

1. Xét duyệt hồ sơ dự tuyển:

Thời gian: 16h00 ngày 25/9/2015

Địa điểm: Trang tin của nhà trường (cdmt.vn)

2. Môn thi, thời gian, địa điểm thi tuyển:

TT

Môn thi

Thời gian

Ngày thi

Địa điểm

1

Phần điện trong NMĐ và TBA

9h00

28/9/2015

Tầng 4 – Giảng đường G2

2

Anh văn

10h45

28/9/2015

3

Bảo vệ rơ le và Tự động hóa

14h00

28/9/2015

3. Thông báo danh sách thí sinh tham gia phỏng vấn:

Thời gian: 7h30 ngày 29/9/2015

Địa điểm: Khoa Bồi dưỡng nâng cao nhà trường

4. Thời gian phỏng vấn: 8h00 ngày 29/9/2015

Thời gian: 8h00 ngày 29/9/2015

Địa điểm: Tầng 2 khu hành chính

5. Công bố kết quả trúng tuyển:

Thời gian: 7h00 ngày 02/10/2015

Địa điểm: Trang tin của nhà trường (cdmt.vn)

6. Thời gian nhập học: 04/10/2015.