Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG B

NĂM HỌC 2015 – 2016

(Thời gian từ ngày: 21/9/2015 – 31/12/2015)

STT

LỚP

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

GIẢNG VIÊN

ĐT LIÊN LẠC

1

K12CH1

13h00- 16h00

13h00 -15h30

Cô: Huỳnh Thị Hiệp

0979 859255

2

K12CH2

8h30 - 11h00

7h00 - 8h30

Thầy: Trần Ngọc Thi

0914099874

16h20 -17h50

3

K12CH3

14h - 17h00

15h30-17h45

Thầy: Huỳnh Kim Tân

0989076730

4

K12CH4

8h30-10h45

7h30- 10h30

Thầy: Huỳnh Kim Tân

0989076730

5

K12CH5

13h30- 16h30

13h30 -16h30

Cô: Nguyễn Thị Thái

0948777773

6

K12CH6

9h30-11h15

7h00 -10h30

Cô: Nguyễn Thị Thái

0948777773

7

K24TH1

13h00 -14h30

13h00- 15h30

13h00 -14h30

Thầy: Trần Ngọc Thi

0914099874

8

K24TH2

8h45 - 11h00

8h00 -11h00

Cô: Huỳnh Thị Hiệp

0979 859255

Lưu ý: Học viên Khóa K11C và K23T có nhu cầu học ghép, liên hệ theo địa chỉ:

+ Khoa Khoa học Cơ bản

+ Khoa Bồi dưỡng nâng cao – Số điện thoại: 05106548879.