Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

THÔNG BÁO CHIÊU SINHCÁC LỚP NGẮN HẠN

TT

Tên khóa học

Đối tượng chiêu sinh

Thời gian đào tạo

Giảng viên phụ trách

Điện thoại liên hệ

1

Tiếng Anh giao tiếp

Mọi đối tượng yêu thích

60 tiết

Phạm Thị Thu Hà

0982777003

2

Tiếng Anh du lịch

Mọi đối tượng yêu thích

60 tiết

Lại Thị Ngọc Trang

0905233023

3

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính

Mọi đối tượng yêu thích

60 tiết

Trần Ngọc Thi

0914099874

4

Đồ họa trên Adobe Photoshop

Mọi đối tượng yêu thích

60 tiết

Hồ Văn Vinh

0905063126

5

Thiết kế website

Mọi đối tượng yêu thích

60 tiết

Hồ Văn Vinh

0905063126

6

Vẽ thiết kế trên Autocad

Mọi đối tượng yêu thích

60 tiết

Huỳnh Kim Tân

0989076730

7

Lắp đặt, sửa chữa điện công nghiệp và dân dụng

Học viên thuộc chuyên ngành kỹ thuật

40 giờ

Phan Xuân Tưởng

0905227007

8

Vận hành nhà máy thủy điện mô phỏng

Học viên thuộc chuyên ngành kỹ thuật

40 giờ

Trần Duy Linh

0983421401

9

Hiệu chỉnh công tơ

Học viên thuộc chuyên ngành kỹ thuật

40 giờ

Trần Bảo Lộc

0905645527

10

Vận hành trạm biến áp 110kV

Học viên thuộc chuyên ngành kỹ thuật

40 giờ

Trần Đình Duy

0905504060

11

Cài đặt rơ le kỹ thuật số 7UT613, 7SA522

Học viên thuộc chuyên ngành kỹ thuật

40 giờ

Nguyễn Phú Thạch

0906575127

12

Kỹ thuật lập trình PLC

Mọi đối tượng yêu thích

40 giờ

Phạm Xuân Thùy

09140607 78

13

Điện tử quang báo

Mọi đối tượng yêu thích

40 giờ

Bùi Ngọc Quảng

09832283 53

14

Kế toán thuế

Đã biết qua kế toán

60 tiết

Nguyễn Lê Thảo Quỳnh

0935618189

15

Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế

Đã biết qua kế toán

60 tiết

Nguyễn Lê Thảo Quỳnh

0935618189

1. Thời gian đăng ký và đóng học phí: từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 05/10/2015

2. Địa điểm đăng ký: Học viên đăng ký trực tiếp với Giảng viên phụ trách khóa học.

3. Học phí: Tùy thuộc vào số lượng học viên tham gia trong khoa học

(Giảng viên sẽ thông báo sau khi có danh sách đăng ký học tập)

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học của nhà trường.