Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch thực tập lớp K23TH2"

Để tạo điều kiện cho giáo viên đi học tập tại nước ngoài, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập của lớp K23TH2 như sau:

Môn học

Lịch theo TKB đã ban hành

Lịch hiệu chỉnh

TT lắp đặt điện

28/09-02/10

02/11-06/11

Đề nghị các Khoa giáo viên và học sinh lớp K23TH2 triển khai thực hiện.