Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM 110kV

CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN

TT

Họ và tên

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Số điện thoại

1

Trần Văn

25/3/1993

Phù Mỹ - Bình Định

0987751209

2

Bùi Văn

Đệ

12/02/1994

Trà My - Quảng Nam

01202593955

3

Nguyễn Trùng

Dương

08/11/1994

Cam Lộ - Quảng Trị

01222585995

4

Nguyễn Thanh

10/8/1992

Tuyên Hóa - Quảng Bình

0976890882

5

Nguyễn Thế

Hải

29/5/1993

Bố trạch - Quảng Binh

01652250148

6

Nguyễn Xuân

Hanh

04/7/1990

Gio Linh - Quảng Trị

0964337474

7

Nguyễn Văn

Hậu

02/4/1994

Quảng Ninh - Quảng Bình

0985332095

8

Hồ Trí

Hùng

05/01/1994

Cam Lộ - Quảng Trị

01696668401

9

Nguyễn Song

Huy

18/9/1992

Hòa Vang - Đà Nẵng

01667274979

10

Huỳnh Ngọc

Khánh

01/01/1991

Phú Ninh - Quảng Nam

01225541336

11

Văn Thành

Lộc

11/01/1994

Hoài Nhơn - Bình Định

06159211815

12

Phạm Văn

Mạnh

07/10/1994

Duy Xuyên - Quảng Nam

0984385001

13

Dương Anh

Nhân

30/01/1994

Triệu Phong - Quảng Trị

0986437719

14

Lê Thành

Phi

23/9/1989

Đại Lộc - Quảng Nam

01219412345

15

Nguyễn Đức

Sang

06/7/1994

Điện Bàn - Quảng Nam

01223511606

16

Lê Trọng

Sáng

16/02/1993

Triệu Phong - Quảng Trị

01659997005

17

Phan Đình

Sơn

12/11/1994

Phù Mỹ - Bình Định

01643017838

18

Trương Hoàng Nhất

Sơn

15/5/1994

Đại Lộc - Quảng Nam

0984710889

19

Phạm Văn

Sơn

12/8/1993

Tỉnh Gia - Thanh Hóa

0977191913

20

Đoàn Đình

Tài

19/7/1992

Cẩm lệ - Đà Nẵng

0974775536

21

Hà Sơn

Tân

10/9/1993

Vĩnh Thạnh - Bình Định

01676126395

22

Trần Văn

Thành

02/9/1992

Trà My - Quảng Nam

0975107003

23

Nguyễn Kế

Thành

06/03/1994

Quảng Ninh - Quảng Bình

0966485340

24

Trần Hữu

Thạnh

25/6/1994

Hương Trà - TTHuế

01666326756

25

Trần Văn

Thịnh

17/6/1988

Núi Thành - Quảng Nam

0905464892

26

Thủy Ngọc

Thường

26/5/1994

Thăng Bình - Quảng Nam

01669359925

27

Trần Văn

Tiến

05/6/1994

Điện Bàn - Quảng Nam

0932601508

28

Hồ Đức

Tín

01/3/1994

Phú Ninh - Quảng Nam

0986800953

29

Trương Thanh

Toàn

28/11/1993

Đại Lộc - Quảng Nam

0905488083

30

Trần Minh

Trí

02/11/1994

Thăng Bình - Quảng Nam

01643087780

31

Trần Hữu

Trung

19/7/1994

Ba Đồn - Quảng Bình

0978135342

32

Lê Phước

Tùng

03/02/1990

Đại Lộc - Quảng Nam

0979902232

33

Võ Ngọc

Vinh

15/10/1989

Phú Ninh - Quảng Nam

0987541225

34

Nguyễn Anh

Khoa

13/02/1990

Đại Lộc – Quảng Nam

0982307530