Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức lớp Tiếng Anh B dành cho học viên khóa K10C và K23T

I. ĐĂNG KÝ:

Thời gian: từ nay đến hết ngày 10/10/2015.

Địa điểm đăng ký: Khoa Bồi dưỡng nâng cao – ĐT: 05106548879

II THỜI GIAN KHAI GIẢNG VÀ HỌC TẬP:

Khai giảng: lúc 07h30 ngày 10/10/2015

Địa điểm: Phòng 103 - giảng đường G1.

Lịch học: Thứ bảy và Chủ nhật trong tuần.

Kiểm tra kết thúc khóa học: dự kiến tháng 28/11/2015.

III. HỌC PHÍ: (Phụ thuộc vào số lượng học viên trong khóa học, Trung tâm sẽ thông báo sau khi có danh sách đăng ký học tập)

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học.